MILJÖ & KVALITÉ 

Trivsel och arbetsglädje, en långsiktigt hållbar organisation där människor utvecklas – så arbetar vi för att nå vårt mål, att kunderna alltid ska bli nöjda.
Vi älskar service och arbetar aktivt med miljö och kvalitet.

All vår personal genomgår utbildningar. Dels inom kvalitet och miljö, städteknik och service, dels inom Bohus värdegrundsarbete med att vara kostnadsmedvetna, respektera varandra, ta ansvar och att alltid ge en hjälpande hand.

Vi är certifierade
Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. En kund till Bohus ska känna sig trygg med att vi har kontroll i alla led och att vi arbetar hårt med att förebygga brister. Bohus värnar om kvalitén, såväl i det interna arbetet som i relationer till kunder, samt i de produkter och tjänster vi levererar.

Se vårt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certifikat

Bohus hållbarhetsrapport 2023

Vårt förbättringsarbete
Kundnöjdhet är kärnan i hela vår verksamhet. Därför utför vi löpande kundundersökningar under året. Resultatet ligger sedan till grund för vårt ständiga förbättringsarbete.

Miljövänlig städning
ISO 14001 visar att vi lever upp till erkända och konkreta miljökrav. Certifikatet innebär bland annat att vi har full koll på hur vi städar och vilka produkter vi använder. Till exempel jobbar vi aktivt med att hålla nere kemikalieförbrukningen till ett minimum. Av de rengöringsmedel vi använder till daglig städverksamhet är hela 92 procent miljömärkta.

Så här städar vi på Bohus
Vi städar allt från det lilla kontoret till den stora anläggningen – med samma höga kvalitet och goda service.
I dag anlitar över 2000 företag i Västra Götaland oss för olika uppdrag. Det är siffror som vi är väldigt stolta över. Lika stolta är vi över att kunna sysselsätta närmare 550 medarbetare inom området städning.

Kontakta oss redan i dag!