Säkerhetsdatablad för kemikalier 

Säkerhetsdatablad är ett dokument med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt egenskaper hos kemiska produkter.
Dessa säkerhetsdatablad avser kemikalier som Bohus personal använder ute hos kund. 

Vid olyckshändelser följ instruktionerna för den berörda kemikalien under avsnitt 4:1 i säkerhetsdatabladet "Åtgärder vid första hjälpen"

 

 

Vill du bli kund i vår webbshop eller vill komma i kontakt med oss?

Vi på Bohus vill alltid göra allt för att du som kund ska få den bästa hjälpen.