Bakgrundskontroll
Då du i många fall besöker och arbetar självständigt i våra kunders lokaler är det viktigt för Bohus att få en utförlig bild av dig och din bakgrund. Därför gör vi alltid bakgrundskontroll innan anställning. Om du ska köra bil i tjänsten kontrollerar vi även körkortsbehörighet hos Transportstyrelsen. Redan vid första intervjun kommer du att få frågan om du är medveten om något som kommer att komma fram vid en kontroll. Då har du möjlighet att ge din bild av vad som hänt och visa att du hanterat situationen på ett bra sätt. För att vi ska få förtroende för dig är det viktigt att du är ärlig och att vi kan ha ett bra samtal om det som hänt. 

Information som ingår i en bakgrundskontroll:
Informationen hämtas från offentliga handlingar. Där kontrolleras bland annat:

       • Folkbokföring i Sverige
       • Åklagarbeslut - åtal och strafföreläggande
       • Brott- och tvistemål i domstol
       • Domar och beslut i förvaltningsrätt

Förekomst i belastningsregister kan, men behöver inte, förhindra anställning.